Missie / Visie

Serieus Langedijk zet zich middels een radiomarathon in voor lokale goede doelen die zich inzetten voor minderbedeelden binnen Langedijk.

Naast geld inzamelen heerst er om armoede helaas nog steeds een taboe. Door dit onderwerp meer aan het licht te brengen willen wij deze taboe doorbreken en zorgen dat mensen zich niet schamen om hulp te zoeken wanneer zij om wat voor reden dan ook in een slechte financiële situatie terecht komen.

Ook vinden wij het als stichting belangrijk de Langedijker gemeenschap te verbinden en ze aan te sporen zich samen door middel van donaties, inzamelingsacties, als vrijwilliger of op hun compleet eigen manier in te zetten voor de goede doelen.