Privacyverklaring Serieus Langedijk

Privacyverklaring

Serieus Langedijk is een initiatief van Stichting Serieus Langedijk. Uw privacy is belangrijk voor ons en voor uzelf. Deze privacyverklaring beschrijft de soorten persoonlijke en niet-persoonlijke informatie die we verzamelen op serieuslangedijk.nl, hoe we deze informatie gebruiken en aan wie en onder welke omstandigheden we deze informatie bekend mogen maken. Door serieuslangedijk.nl te gebruiken, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijk identificeerbare informatie zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Wij adviseren u om de serieuslangedijk.nl privacyverklaring hieronder goed door te nemen. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Privacyverklaring, gebruik serieuslangedijk.nl dan niet.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Serieus Langedijk verzamelt persoonsgegevens van gebruikers en donateurs om effectief te functioneren en u de beste ervaring te bieden. Onze uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

 • We verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens;
 • Persoonsgegevens worden door Serieus Langedijk niet verkocht, verder verwerkt of aan anderen verstrekt;
 • We verwerken gegevens binnen de kaders van de Europese privacywetgeving;
 • Donaties kunnen anoniem gedaan worden waarbij er geen persoonsgegevens opgeslagen worden;
 • We doen niet aan klantprofilering;
 • De gebruikers en donateurs kunnen via self-service zelfstandig de vastgelegde persoonsgegevens en voorkeuren wijzigen of verwijderen;

U geeft een aantal van de onderstaande persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u doneert. Aangezien we met zijn allen (donateurs en actievoerders) geld inzamelen kan het zijn dat we soms informatie opvragen en opslaan die als persoonlijk kan worden ervaren maar die noodzakelijk is bij de verwerking van donaties en het tonen van acties. Een deel van de gegevens verkrijgen we door vast te leggen hoe u met onze producten omgaat, bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals cookies en het ontvangen van foutrapporten of gebruiksgegevens van software op uw apparaat.

Wij slaan de volgende persoonsgegevens op:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Adres
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats

Welke gegevens we verzamelen, is afhankelijk van de dienst die u gebruikt. Het kan de volgende gegevens betreffen:

 • Naam en contactgegevens. Zie tabel hierboven.
 • Betalingsgegevens. We verzamelen gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u een donatie doet, zoals het nummer van uw betaalinstrument. Serieus Langedijk slaat geen donateur creditcardgegevens of IBAN rekeningnummers op en heeft geen toegang tot creditcardgegevens van donateurs;

U hebt beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de gegevens die wij verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Maar als u ervoor kiest om geen gegevens over te dragen die nodig zijn om een donatie te doen of ​​dienst te bieden, zult u de donatie of de dienst mogelijk niet kunnen gebruiken.

Daarnaast verzamelen we de inhoud van berichten die u naar ons verstuurd hebt, zoals feedback en productbeoordelingen die u geschreven hebt, of vragen en informatie die u verschaft hebt voor klantenondersteuning.

Anoniem doneren?

Donateurs kunnen beslissen anoniem te doneren zodat er geen persoonsgegevens over de donateur worden verzameld. Door akkoord te gaan met de donatievoorwaarden geldt dat de donateur op de hoogte is hoe wij met zijn privacy omgaan en heeft de donateur expliciet ingestemd met de gegevens die Serieus Langedijk verzamelt.

KYC / Ken-uw-klant-principe

Betaalinstellingen moeten aan het Ken-uw-klant-principe in het kader van de WTF en WWTF-wetgeving voldoen. Zie hier de uitleg van betaalvereniging Nederland. Serieus Langedijk is zelf geen betaalinstelling maar moet vanuit de betaalinstellingen waarmee zij samenwerkt ook voldoen aan het Ken-uw-klant-principe omdat we anders het verwerken van donaties niet kunnen en mogen aanbieden. Wij slaan de volgende Ken-uw-klant gegevens (encrypted met AES250 plus unieke sleutel per gebruiker) op:

KYC-gegevens

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel (optioneel)
 • Achternaam
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum

Deze Ken-uw-klant gegevens worden alleen bewaard m.b.t. gebruikers die daadwerkelijk een geefactie starten en m.b.t. bestuurders van goede doelen die op het platform staan. Zolang een gebruiker actief is op het platform worden deze gegevens bewaard. Wanneer iemand ervoor kiest het gebruikersaccount te verwijderen bewaren we deze Ken-uw-klant gegevens nog minimaal vijf jaar.

Toegang tot uw persoonsgegevens

U kunt uw persoonsgegevens wijzigen of verwijderen, dit kan Serieus Langedijk voor u doen. Echter geldt dat er dan een controlemechanisme toegepast wordt waarbij u uzelf moet identificeren op de door Serieus Langedijk gewenste manier alvorens data gewijzigd of verwijderd wordt door Serieus Langedijk.

Hoe wij persoonlijke gegevens gebruiken?

Serieus Langedijk gebruikt de verzamelde gegevens om ons werk te kunnen doen en de diensten te kunnen aanbieden (en die te verbeteren en aan persoonlijke voorkeuren aan te passen).  Wij tonen op onze website(s) de namen van de actievoerders. Iedere donateur kan tijdens het doneren kiezen anoniem te doneren. Wil je niet als donateur met je naam in de uitzending genoemd worden doneer dan anoniem. Daarnaast geldt dat alleen je naam geen privacy gevoelige informatie bevat. Iedereen kan een naam gebruiken bij het doneren en als hier bijvoorbeeld J. Cruijff staat wil dit niet zeggen dat dit Johan Cruijff is. Hetzelfde geldt natuurlijk voor jouw naam. Alle overige privacy gevoelige informatie van donateurs wordt niet openbaar getoond op de website.

 • Leveringen van diensten. Wij gebruiken gegevens om uw transacties met ons uit te voeren en om onze diensten aan u te leveren.
 • Bedrijfsactiviteiten. We gebruiken de gegevens om overkoepelende analyses en Business Intelligence te ontwikkelen waarmee wij kunnen werken, onszelf en anderen kunnen beschermen, weloverwogen beslissingen kunnen nemen en over de prestaties van ons bedrijf kunnen rapporteren.
 • Communicatie. We gebruiken gegevens die we verzamelen om met u te communiceren en om dit op een zo persoonlijk mogelijke manier te doen. Zo kunnen we contact met u opnemen via e-mail of andere middelen om u uit te nodigen deel te nemen aan een enquête of u te vertellen dat u actie moet ondernemen. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven en ervoor kiezen of u promotionele mededelingen van Serieus Langedijk per e-mail wilt ontvangen. Wil je niet langer nieuwsbrieven van ons ontvangen, dan vind je onder elke nieuwsbrief een uitschrijfknop of kun je een bericht sturen aan info@serieuslangedijk.nl met in de onderwerpregel unsubscribe vanaf het e-mailadres waarop de nieuwsbrief bezorgd is.
 • Delen van gegevens. Serieus Langedijk zal nooit privacy gegevens van donateurs of gebruikers (incl. actievoerders)  doorverkopen aan derden anders dan het delen van de donateur gegevens met de goede doelen waaraan gedoneerd is en waarbij de donateur akkoord is gegaan via de donatievoorwaarden.

Wij doen NIET aan profilering!

Serieus Langedijk doet niet aan profilering van haar klanten. Wij zullen geen Persoonlijke kenmerken, Fysieke gegevens, Leefgewoonten, Psychische gegevens, Samenstelling van het gezin, Vrijetijdsbesteding en interessen, Lidmaatschappen, Gerechtelijke gegevens, Consumptiegewoonten, Woningkenmerken, Gegevens betreffende  de gezondheid, Opleiding en vorming, Beroep en betrekking, Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid, Raciale of etnische gegevens, Gegevens over het seksuele leven, Politieke opvattingen, Lidmaatschap van een vakvereniging, Filosofische of religieuze overtuigingen, Beeldopnamen, Geluidsopnamen, Genetische gegevens, Biometrische gegevens en Locatiegegevens vastleggen buiten eventuele ip-adres gegevens die we in het kader van voorkomen fraude bij online betalen noodzakelijk achten en waarbij we deze gegevens met overheidsinstanties moeten delen op aanvraag.

Redenen waarom wij persoonlijke gegevens delen

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagde of geautoriseerde dienst te leveren. Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een donatie te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico.

En tenslotte zullen we toegang zoeken tot persoonsgegevens en deze overbrengen, openbaar maken en behouden, wanneer we in goed vertrouwen geloven dat dit nodig is om:

 • te voldoen aan de geldende wetgeving of te reageren op geldende juridische procedures, met inbegrip van procedures aangespannen door justitie en politie of andere overheidsinstanties;
 • onze klanten te beschermen, bijvoorbeeld om spam te voorkomen of pogingen om de gebruikers van de producten te bedriegen, of om levensverlies of ernstig letsel van iemand te voorkomen;
 • de veiligheid van onze producten te handhaven en te onderhouden, met inbegrip van het voorkomen of stoppen van een aanval op onze computersystemen of netwerken; of
 • de rechten of het eigendom van Serieus Langedijk, met inbegrip van de handhaving van de voorwaarden voor het gebruik van de services, te beschermen; als we echter informatie ontvangen waaruit blijkt dat iemand onze services gebruikt om gestolen intellectuele of fysieke eigendommen van Serieus Langedijk te verhandelen, zullen we zelf geen persoonlijke inhoud van een klant onderzoeken, maar kunnen we de zaak wel naar justitie en politie doorverwijzen.

Beveiliging

Serieus Langedijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

In onze websitestatistieken wordt alleen bijgehouden hoe vaak een bepaalde pagina bezocht wordt. De website maakt gebruik van een betrouwbaar https:// SSL-certificaat.

Op een aantal onderdelen van de website, bijvoorbeeld waar YouTube-filmpjes worden getoond of waarbij een actievoerder zelf een embed code heeft toegevoegd, kunt u nog wel third-party cookies aantreffen. Deze kunnen wij niet blokkeren. We adviseren u een adblocker te gebruiken.

Serieus Langedijk is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit fout of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw id-gegevens.

Cookies en soortgelijke technologieën

Serieus Langedijk maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen) en soortgelijke technologieën, met behulp waarvan onze diensten kunnen worden verleend en gegevens kunnen worden verzameld. Met cookies kunnen wij onder andere uw voorkeuren en instellingen opslaan; het voor u mogelijk maken om u aan te melden; fraude tegengaan; en analyseren hoe onze websites en onlineservices presteren. U beschikt over een breed scala aan tools om cookies, webbakens en soortgelijke technologieën te beheren, met inbegrip van browserbesturing om cookies van analyseservices door derden te blokkeren en te verwijderen om het verzamelen van gegevens door middel van webbakens niet langer toe te staan. Uw browser en andere keuzes kunnen van invloed zijn op uw ervaringen met onze diensten.

Websites van derden

Serieus Langedijk kan links bevatten naar websites van derden, die mogelijk een privacybeleid hebben dat verschilt van het onze. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de activiteiten en praktijken die op deze websites plaatsvinden. Dienovereenkomstig raden wij u aan om het privacybeleid te lezen dat is gepost op elke website waartoe u via Serieus Langedijk toegang hebt.

Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht  indienen bij Serieus Langedijk via info@serieuslangedijk.nl. Verdere escalaties kunt u richten aan onze functionaris gegevensbescherming ook via info@serieuslangedijk.nl. Komt u er met Serieus Langedijk of de functionaris gegevensbescherming niet uit dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veranderingen

Serieus Langedijk kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. We adviseren u daarom deze privacyverklaring periodiek te controleren op eventuele wijzigingen.

Laatste wijzigingsdatum: 2 september 2021