Het doel

Deze editie van Serieus Langedijk zullen wij ons inzetten voor stichting Wonen Plus Welzijn. Wonen Plus Welzijn (WPW) zet zich in voor het verbinden van mensen met verschillende leeftijden en uiteenlopende sociaal- economische achtergronden. WPW ondersteunt, motiveert, begeleidt en verbindt mensen om met en voor elkaar het welzijn te organiseren in de maatschappij.

Wat doet Wonen Plus Welzijn

WPW organiseert bijvoorbeeld Doet en Ontmoet in gemeente Dijk en Waard: allerlei activiteiten voor allerlei leeftijden en doelgroepen van de samenleving om mensen te verbinden met elkaar. Ook zet WPW zich in voor mantelzorgers, een vaak vergeten doelgroep in de samenleving. “Mantelzorg is meestal langdurig en kan intensief zijn. Denk aan jongeren die meehelpen met de zorg voor een gehandicapt gezinslid. Of een volwassene die zorgt voor een familielid, vriend of buur. Vijf miljoen Nederlanders zijn mantelzorger. De hulp bestaat uit verzorging maar kan ook hulp bij dagelijkse activiteiten zijn. Door mantelzorg kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en meedoen aan de samenleving.”

Verbinden

‘Verbinden’ is een belangrijk woord bij Wonen Plus Welzijn. Serieus Langedijk haalt daarom deze editie geld op voor een mobiele ontmoetingsplek. Een rijdende ‘pop-up’ huiskamer in de wijken, waar verbinding en ontmoeting tussen buurtbewoners centraal staat. Met koffie, thee, wat lekkers en leuke activiteiten. Een plek die mensen samenbrengt.Voor meer informatie over het doel, ga naar www.wonenpluswelzijn.nl